Autosjedalice grupe 0 i 0+- sjedalice za novorođenčad

Preporuka Američke Akademije Pedijatara1 je da se sva djeca trebaju voziti u autosjedalici koja je okrenuta kontra smijera vožnje i to počev od prvog dana života, pa sve dok ne napune namjanje 10 kg, što je težina koju djeca prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciju dosegnu oko godinu dana starosti. Kada je dijete okrenuto suprotno od smjera kretanja automobila, sile iznenadnog usporavanja raspoređuju se preko djetetovog tijela i glave na optimalan način, što znatno utiče na povećanje efektivnosti autosjedalica grupe 0 i 0+.2 One mogu biti najmjenjene za djecu do 10 kg ili do 13 kg. Ukoliko su namjenjene za djecu do 10kg težine onda potpadaju pod grupu 0, a ako su namjenjene za djecu do 13kg težine onda potpadaju pod grupu 0+.3

Zbog tjelesnih karakteristika, novorođenčad i dojenčad posebna su grupa čiji je način prijevoza uvjetovan upravo njihovom građom i nerazvijenošću mišićne i skeletne muskulature.

Naime, novorođenčad imaju disproporcionalno veliku glavu u odnosu na ostatak tijela, njegovi mišići vrata i kosti još uvijek nisu razvijene zbog čega uticaj sila pri naglom kočenju ili frontalnom sudaru može biti katastrofalan ukoliko su vezani u smjeru kretanja vozila.

Kod frontalnog sudara gdje se sve kreće prema naprijed, glava djeteta također zadržava predhodnu putanju kretanja prema tački udarca što za rezultat imalo ozljedu kičmene moždine i moždanog debla.

U autosjedalici koja je montirana suprotno od smjera kretanja vozila, sila udarca prenosi se po dužini naslona autosjedalice i raspoređuje se preko leđa, vrata i glave na taj način zaštitćujući novorođenče.
Stoga je za dijete najbolje da bude u ovoj autosjedalici, okrenuto u smjer suprotan smjeru vožnje, sve dok ne preraste sjedalicu po visini ili težini koja je propisana kao maksimalna.

Autosjedalice grupe 0 i 0+ postavljaju se na način da je naslon autosjedalice postavljen pod uglom od 45 stepeni u odnosu na tlo, a najviše do 60 stepeni. Generalno, za novorođenčad se autosjedalica postavlja pod uglom od 45 stepeni, a nakon što dijete navrši 3 mjeseca starosti, ugao se može povećati do 60 stepeni. Postavljanje autosjedalice pod većim uglom od 60 stepeni i manjim od 45 stepeni je nedozvoljeno zbog nekoliko razloga: smanjivanje ugla povećava rizik od izlijetanja djeteta iz sjedalice ukoliko dođe do sudara, a ukoliko je ugao veći od 60 stepeni može doći do zatvaranja disajnih puteva zbog kolonuća glave djeteta prema naprijed.
Pojedini proizvođači na sjedalice grupe 0 i 0+ postavljaju i tzv indikatore za mjerenje pravilnog ugla, koji pokazuju da li je sjedalica postavljena pod odgovarajućim uglom za novorođenče.

5694e2ac5d8751e37629c6ad559c68bc0f4ef7f8_300x300_q75Pored sjedalica za novorođenčad koje se okreću kontra smijera vožnje, također postoje i autokrevetići koji također spadaju u grupu 0 sigurnosnih sistema za prijevoz djece. Oni su jedini sigurnosni sistemi za prijevoz djece koje omogućuju prijevoz djece u potpuno ležećem položaju.

Američka pedijatrijska akademija preporučuje da bebe rođene prije 37. nedjelje gestacije budu pregledane u polu-uspravnom položaju prije otpuštanja iz bolnice kako bi se otkrilo eventualno prisustvo apneje (poremećaja disanja), bradikardije ili nedostatka kiseonika. Ukoliko se primjeti da dijete ima neki od ovih poremećaja, ono treba prevoziti u ležećem položaju. 4

Ipak nedostak autokrevetića u odnosu na autosjedalice za novorođenčad koje se okreću kontra smijera vožnje prvenstveno se ogleda u manjem nivou sigurnosti koji oni pružaju. Autokrevetići se postavljaju laterlano u odnosu na sjedište te se samim tim sile sudara ne raspoređuju dužinom vrata glave i leđa pri čemu samim tim postojje velike šanse da u slučaju sudara dođe do povreda djeteta. Također, kada se radi o bočni sudarima postoji veća vjerovatnoća da će dijete ispasti iz autokrevetića.

I autosjedalice okrenute kontra smijera vožnje kao i autokrevetići moraju biti u skladu sa važećom direktivom Evropske Ekonomske Komisije koja propisuje norme u proizvodnji sjedalica i koja bi trebala značiti da svaka sjedalica koja nosi oznaku ECE R 44 mora pružiti optimalnu zaštitu u sudaru djetetu ukoliko je pravilno postavljena sjedalica, i ukoliko je dijete u njoj pravilno vezano.

Dijete je preraslo autosjedalicu grupe 0/0+ ukoliko je barem jedan od sljedećih uslova zadovoljen:

  • Ukoliko je preraslo propisanu težinu za tu grupu autosjedalica (grupa 0-10 kg i grupa 0+ 13kg)
  • Ukoliko je razmak između vrha djetetove glave i vrha naslona autosjedalice manji od 2 cm.

Važno je napomenuti da dužina nogu djeteta ne igra ulogu, ukoliko su djetetove noge počele doticati naslon sjedišta automobila, ili su čak i savijene to ne znači da je dijete autosjedalicu preraslo.

Da bi dijete moglo preći u narednu grupu autosjedalica neophodno je da zadovoljava dva uslova:

  • Da ima minimalno 9 kg težine što je minimalna propisana težina za narednu grupu autosjedalicama
  • Da može samostalno ustati uz pridržavanje za nešto

Ponekad se zna desiti da dijete sjedalicu preraste po visini, ali ne i po težini. Ukoliko se to desi, preporučuje se kupiti kombinovanu autosjedalicu grupe 0+/I i jer su njihovi nasloni viši, i postaviti je u smjeru suprotno kretanja automobila dok dijete ne zadovolji dva navedena uslova.

Dijete može prerasti po težini autosjedalicu grupe 0 a da pri tome nije zadovoljilo dva navedena uslova za prelazak u narednu grupu. U tom slučaju je preporuka da se uzme grupa 0+ autosjedalica koja omogužava prijevoz djece do 13kg težine.

Vjerovatnoća da će dijete prerasti autosjedalicu po težini ukoliko se radi o autosjedalici grupe 0+, a da nije zadovoljilo navedena dva uslova relativno je mala. Po tablicama rasta Svjetske zdravstvene organizacije, tek ce 15% djece doći do 13 kg prije godinu i pol starosti, a tek 50% prije drugog rodendana.

Zaključak poglavlja

Zbog svih navedenih prednosti sigurnosnish sistema za prijevoz djece koji se okreću konta smijera vožnje (autosjedalice za novorođenčad) preporučljivo je da se u njima dijete prevozi sve dok nije preraslo težinom i/ili visinom koja je preporučena od strane proizvođača. Također, djeca koja nisu sposobna da samostalno ustanu u stojieći položaj ne bi trebalo da se prevoze u sjedalicama okrenutim u smijeru vožnje, jer je ustajanje znak da su mišićne koštane i zglobne strukture dovoljno ojačale da mogu nositi tijelo i izdržati trzaje u vožnji.

Također pogledajte

Reference

  1. American Academy of Pediatrics, Car Safety Seats: A Guide for Families 2009
  2. WHO-world report on road traffic injury prevention, strana 92
  3. Regulacija 44 Evropske Ekonomske Komisije (ECE R44)
  4. Adekvatno korišćenje dječijih auto sjedišta Dr FRANCES BIAGIOLI, Univerzitet za medicinu i nauku Oregon,Portland, Oregon

Tekst napisala: Lana Zeherović
Obradio: Amer Zeherović