Grupe autosjedalica – UNECE direktiva

Na tržištu se mogu pronaći gotovo sve kombinacije grupa autosjedalica, a osnovne grupe propisane su ECE R 44/04 direktivom Evropske Komisije. U narednoj tabeli možete pogledati podjelu na grupe sa osnovnim napomenama vezanim za svaku grupu.

GRUPA MASA DJETETA (kg) OPIS
thumb_281999025a3b3fc1e4e5dc5b 0/0+ 0-10/0-13 Ove sjedalice se uvijek montiraju kontra smijera vožnje. Postoje sjedalice grupe 0 koje su za masu djeteta od 0 do 10kg i sjedalice grupe 0+ za masu djeteta od 0 do 13kg

Koriste se od prvog dana rođenja (iz porodilišta) pa sve dok ne preprastu sjedalicu masom i/ili visinom.

thumb_9d5d7e6022a564b95c127b3b I 9-18 Ove sjedalice se montiraju u smijeru vožnje. Mogu se prilagođavati da budu u poluležećem ili polusjedećem položaju u zavisnosti od starosti i potreba djeteta (dijete spava)

Koriste se za djecu koja mogu samostalno ustati na noge.

thumb_ecd92670745309ae416926b9 0-I 0-18 Ove sjedalice su kombinacija prve dvije grupe. Za dojenčad se montiraju uvijek kontra smijera vožnje, a u smijeru vožnje prema uputama proizvođača (obično je to 9kg)
thumb_d996c82d44a2a10ba5889723 I-II 9-25 Ove sjedalice su takođe kombinovane. Za djecu do 18kg (ili prema uputama proizvođača) koriste se integrisani pojasevi za učvršćivanje djeteta. Poslije se koristi automobilski pojas za vezivanje djeteta zajedno sa sjedalicom.
thumb_d682fc6a5922d97e7a61ce53 II-III 15-36 Ove sjedalice su takođe kombinovane. Koriste se za već stariju djecu čija masa prelazi 15kg.

Ove sjedalice nemaju integrisane pojaseve pa se dijete vezuje automobilskim pojasom zajedno sa sjedalicom.

Grupom III se smatra samo booster (sedlo) na kom dijete sjedi podignuto u pravilan položaj.

thumb_85da50e2e9f9a446a6ae42fe I-II-III 9-36 Ove sjedalice su takođe kombinovane. Imaju naziv 3u1.

Koriste se čim dijete počne samostalno da stoji na nogama, odnosno kada zadovolji početnu masu od 9kg.

Montiraju se u smijeru vožnje. Neke imaju mogućnost podešavanja u poluležeći položaj u zavisnosti od starosti i potreba djeteta.

Do 18kg ili kako je propisano od strane proizvođača koriste se integrisani pojasevi, poslije se koristi automobilski pojas kojim se vezuje dijete zajedno sa sjedalicom.