Isofix sistem

Prema dostupnim podacima, više od 70% autosjedalica koje se postavljaju automobilskim pojasom u automobilu se ne montira na zadovoljavajući način sa stanovišta sigurnosti. Zbog toga je razvijena nova međunarodna norma ISOFIX (International Standards Organisation's FIX) i novi način vezivanja autosjedalica u autmobilu. ISOFIX je sistem vezanja dječjih sjedalica za vozilo koji se sastoji od dva nepomična prstena (isofix kotve), dva pripadajuća nepomična dodatka na sjedalici (tzv “ruke”) i antirotacijske naprave (noga ili gornja sidrena spona). Svrha ISOFIX sistema je smanjenje mogućnosti neispravnog montiranja sjedalice jer se na taj način izbjegava ovisnost ispravnosti vezanja autosjedalice o znanju i vještini osobe koja je postavlja, fizičkoj snazi, različitim mehanizmima za zaustavljanje pojasa, te smanjenje kretanja djeteta prema naprijed kod sudara sprijeda, uvođenjem pričvršćivanja naslona sjedalice za strukturu vozila ili sjedišta.

Dječje ISOFIX sjedalice podijeljene su po veličini u sedam ISOFIX grupa :

 • A – ISO/F3: Sjedalica za malo dijete u smjeru vožnje s visokim naslonom
 • B – ISO/F2: Sjedalica za malo dijete u smjeru vožnje s nižim naslonom
 • B1 – ISO/F2X: Sjedalica za malo dijete u smjeru vožnje s nižim naslonom
 • C – ISO/R3: Velika sjedalica za malo dijete suprotno smjeru vožnje
 • D – ISO/R2: Manja sjedalica za malo dijete suprotno smjeru vožnje
 • E – ISO/R1: Sjedalica za novorođenče suprotno smjeru vožnje
 • F – ISO/L1: Sjedalica za poprečno pozicioniranje na lijevoj strani (krevetić)
 • G – ISO/L2: Sjedalica za poprečno pozicioniranje na desnoj strani (krevetić)

ISOFIX sistem sastoji se od dvije komponente:

 • sistema ISOFIX kotvi
 • antirotacijske naprave

iso1111Donje ISOFIX kotve su dva nepomična horizontalna prstena koji proizlazi iz strukture vozila ili sjedišta kako bi prihvatili i vezali dječiju ISOFIX sjedalicu ISOFIX vezovima. Donje ISOFIX kotve zadovoljavaju odredbe UN ECE regulacije br. 14, (dvije tačke vezanja) a zajedno sa antirotacijskom napravom imaju za cilj pravilno i jednostavno vezivanje autosjedalice u automobilu.

Antirotacijska naprava za univerzalne sjedalice sastoji se od gornje ISOFIX spone. Antirotacijska naprava za polu-univerzalne sjedalice sastoji se od potporne noge ili gornje ISOFIX spone, Namijenjene su za ograničavanje rotacije sjedalice kod sudara sprijeda. U autosjedalicama koje se postavljaju automobilskim pojasom ovu antirotacijsku ulogu ima gornji dio pojasa, koji putniku prelazi preko ključne kosti.

ISOFIX kotva za gornju sponu je prsten koji je integralni dio vozila i namijenjen je za prihvaćanje veza gornje ISOFIX spone i prijenos sile sa sjedalice na strukturu vozila. Prsten za gornju sponu nalazi se u gepeku automobila. Ukoliko proizvod uključuje ISOFIX dijelove, na njemu se mora nalaziti, na mjestu vidljivom onome ko montira sjedalicu, ISO ISOFIX logo i pored njega slova koja označavaju u koju grupu sjedalica spada.

Uputstva proizvođača sjedalice i vozila moraju sadržavati uputstva o ispravnom montiranju sjedalice u vozilo, uključujudi poziciju i, ukoliko je potrebno, putanju gornje spone ili druge načine ograničavanja rotacije sjedalice, koristedi primjereno naredne simbole:

Učvršćivanje sjedalice u donjoj ISOFIX kotvi:

Za svaku autosjedalicu koja se vezuje uz pomoć ISOFIX sistema, kao i za autosjedalice koje se vezuju automobilskim pojasom, mora postojati precizno i jasno napisano uputsvo za postavljanje u automobilu.

Uvijek se pridržavati pisanog uputstva izdatog od proizvođača!

Ipak, postoje generalne smjernice za postavljanje:

 • Postaviti vodilice u ISOFIX utore automobila
 • Konektore utaknuti u ISOFIX utore automobila
 • Gurnuti ih najdalje što je moguće
 • Pritisnuti dok se ne čuje ‘klik’

Učvršćivanje gornje ISOFIX spone:

  • uvijek provjerite uputstvo proizvođača sjedalice kako podesiti sponu na ispravnu dužinu
  • NIKAD ne vezujte više od jedne spone za kotvu gornje spone osim ako to dozvoljava proizvođač vozila
  • lokacije kotvi za gornju sponu variraju od vozila do vozila. Od izuzetne važnosti je korištenje kotvi koje su specificirane od strane proizvođača za ovu ulogu
  • ako se na mjestu sjedalice postavljene u smjeru vožnje nalazi, kao dio sjedišta, pomični naslon za glavu, sponu treba provući između vrha naslona sjedišta i držača naslona za glavu
  • ako je naslon za glavu fiksiran, prebacite sponu preko potpore za glavu i zategnite toliko da bude utisnuta u naslon
  • ako spona nije dovoljno dugačka da ide preko fiksiranog naslona za glavu, prebacite sponu preko naslona sjedišta, pored naslona za glavu, s unutarnje strane vozila i zategnite što je jače moguće.

Izvor: www.autosjedalice.info