Istorijat autosjedalica

7bb3b663852a6de75333f4f4063d3c173057b1b5_250x195_q75Iako su u upotrebi na prostorima Bosne i Hercegovine tek odnedavno, prve autosjedalice su nastale još davne 1898. godine. Čuveni Fordov model T iz 1921. godine već je imao kao dodatnu opremu dječiju autosjedalicu. No ove autosjedalice nisu imale funkciju onih koje mi danas poznajemo, nego su to više bile korpe koje su štitile djecu da ne padnu sa sjedišta dok je auto bio u pokretu. Sada bi se vjerovatno američki Indijanci pobunili, jer su oni još prije toga imali slične korpe za transport djece na konjima, no mi ćemo se ovdje fokusirati samo na transport djece u automobilima. U protivnom bi se vjerovatno javio i poneki stari Grk ili Rimljanin koji bi tvrdio da su i oni imali korpe za prijevoz djece na konjima ili drugim jahalicama.

Ovi prvi izumi su bili razumljivi sa aspekta maksimalne brzine i cijene tadašnjih automobila. Industrijalizacijom i nastankom novih i bržih modela automobila redali su se patenti koji su se odnosili na transport djece u automobilu. Jedan od onih koji bismo izdvojili je US patent broj 2690787 John A. Soltisa, jednostavno nazvan “Dječija autosjedalica”. Interesantno je da je ova sklopiva autosjedalica bila namijenjena za transport veće djece, ali i sasvim malih beba.

Šezdesetih godina 20. vijeka švedski auto dizajneri su konačno počeli obraćati pažnju na sigurnost djece u saobraćaju, pa su napravili prvu autosjedalicu kojoj je primarni fokus bio sigurnost, a ne lakoća transporta.Ova autosjedalica je bila prva autosjedalica koja se postavljala okrenuta suprotno smjeru vožnje. Ideja je bila zaustaviti tijelo prilikom sudara, koje po inerciji nastavlja da se kreće unutar vozila onom brzinom kojom se do tad kretalo vozilo. Ove autosjedalice su, na tržištu doživjele pravi debakl. Ljudi su ih jednostavno smatrali bespotrebnim troškom. Nakon toga, velikom edukacijskom kampanjom u kojoj su učestvovali medicinski radnici, proizvođači, potrošači i osiguravajuće kompanije, u nekoliko narednih godina je pokazano javnosti da su sigurnosna sjedišta neophodna u zaštiti djece u vozilu. Ubijeđene su i Vlade država, pa je prva država koja je obavezala upotrebu ovih autosjedalica bila američka država Tennessee 1978. godine. Do 1985. godine sve američke države su imale u svom Zakonu obavezu upotrebe autosjedalica.

Iako je SFR Jugoslavija u ovim godinama bila na margini ovih zbivanja, ipak je i naša javnost bila bar dijelom upoznata sa mogućnostima zaštite najmlađih, ponajprije zahvaljujući novinarima koji nisu poznavali granice. Jedini svijetli primjer koji nam je poznat, u ovom momentu, je tadašnji list SAM koji je u broju od februara mjeseca 1985. godine na nekoliko strana donio mnogo informacija o zaštiti djece upotrebom autosjedalica. Na istom mjestu su pružili i niz praktičnih savjeta kako montirati autosjedalicu u vozilu Zastava 101 koji nije bio opremljen sa pojasevima na zadnjim sjedištima.