Dojenje i H1N1

Liječnici igraju ključnu ulogu u promociji, zaštiti i podršci dojenja. Liječnici trebaju naglašavati isključivo dojenje kao preporučenu i strategiju hranjenja djeteta koja pruža najveću zaštitu. Akademija dojeće medicine poziva liječnike da aktivno ohrabre i podrže majke u dojenju, koje je od posebne važnosti tokom pandemije gripe budući da je vrlo vjerovatno da će djeca koju se ne doji biti hospitalizirana s teškom infekcijom dišnih puteva.

Ovaj tekst je preuzet sa stranice Academy of Breastfeeding Medicine, i namijenjen je ljekarima, a ne široj populaciji te se neki dijelovi teksta mogu činiti neprimjenjivim. Ipak, zbog aktuelnosti problema donosimo vam ovaj tekst u cijelosti

NASTAVITE DOJITI

Dojenje je općenito korisno za smanjenje poteškoća uzrokovanih respiratornim infekcijama u djece, ali informacije specifične za ovu gripu trenutno nisu dostupne. Tokom izbijanja tipičnih vrsta gripe, često je dijete već bilo izloženo virusu prije nego je majka postala svjesna da je zaražena. Vjeruje se da se širenje ovog specifičnog virusa može odvijati 24 do 48 sati prije početka pojave simptoma. Isključivo dojenje do 6 mjeseci starosti pruža optimalnu zaštitu, ali miješano hranjenje (majčino mlijeko plus druge tečnosti ili hrana) također nastavlja donekle pružati zaštitu. Majka koja miješano hrani dijete možda želi pokušati da poveća količinu majčinog mlijeka kojeg daje svom djetetu. Ukoliko dijete ima problema sa direktnim dojenjem, može mu se ponuditi izdojeno majčino mlijeko.

Nedonoščad i hospitalizirana djeca koja ne doje direktno ili nisu u kontaktu s majkom za koju se sumnja da je zaražena virusom gripe H1N1 i djeca koju su rodile majke u ranom stadiju sumnjivog ili potvrđenog slučaja i koja još nisu bila u dodiru s majkom predstavljaju posebne situacije kojima treba upravljati na pojedinačnoj osnovi u konsultaciji sa specijalistima za infektivne bolesti i dužnosnicima bolnice. Tačan rizik za prenos putem majčinog mlijeka je nepoznat, ali se smatra da je nizak budući da su izvještaji o viremiji (koja može rezultirati virusom gripe u majčinom mlijeku) tokom sezonske gripe iznimno rijetki.

LIJEČITE MAJKU I DIJETE U PARU

Protu-viralni lijekovi: Smatra se da je terapija za majku s jednim od 2 preporučena protu-viralna medikamenta predložena za svinjsku gripu kompatibilna s dojenjem za potpuno zdravu djecu. Iako su informacije vezane za ove agense tokom dojenja ograničene, uskraćivanje tretmana također predstavlja potencijalni rizik. Dostupne informacije sugeriraju da je razina Oseltamivira u majčinom mlijeku niska, a jedna studija sugerira da bi dijete bilo izloženo cca. 0,5% od prilagođene težine doze za majku. Zanamavir, kada ga se daje putem inhalatora, čini se rezultira niskom razinom plazme što govori da je malo vjerovatno da će rezultirati značajnom razinom u majčinom mlijeku ili dojenom djetetu. Oseltamivir je odobren za korištenje kod djece stare godinu dana, a nedavno je FDA dala odobrenje za korištenje istog u slučaju hitnog tretmana ili hemo-profilakse kod djece mlađe od godinu dana. CDC posjeduje dostupne informacije o tretmanu ili hemo-profilaksi.

Lijekovi bez recepta koje majke mogu uzeti u obzir: Majke koje doje najčešće koriste acetaminophen za groznicu i ibuprofen za bol u mišićima, a isti se čine sigurnim za korištenje u većini situacija. Medikamenti koji sadrže aspirin trebaju se izbjegavati zbog teoretske brige da izaziva Reyeov sindrom. Izbjegavajte dekongestant pseudoephedrine obzirom da može imati nepovoljan utjecaj na opskrbu mlijekom ukoliko se redovito koristi. Pouzdani izvori informacija o sigurnosti medikamenata tokom dojenja uključuju i bazu podataka LACTMED na web stranici NIH TOXNET-a, u knjizi Lijekovi i majčino mlijeko od Toma Halea (2008, 13. izdanje, Hale Publishing), te na www.ibreastfeeding.com

OPĆE MJERE

Kako se gripa prenosi preko respiratornih kapljica, valjana higijena i redovito pranje ruku su važni prilikom doticaja s bebom. Ukoliko se sumnja da je majka zaražena, upotreba maske može pridonijeti smanjenju širenja infekcije na druge uključujući i dojenu bebu. Kako bi se potencijalno smanjio rizik od izloženosti djeteta gripi općenito, nemojte dopustiti drugima da diraju ili ljube bebu i ograničite izlaske na mjesta gdje se skupljaju velike grupe ljudi ukoliko postoje informacije o pojavi ovog specifičnog virusa na tim mjestima. Izvršite sanitarizaciju duda ili igračaka koje su potencijalno kontaminirane putem simptomatskih kontakata.

Transkripti poziva od 6. maja 2009. godine, održanog od strane CDC-a za kliničare, a na temu majčinskog i dječjeg zdravlja u odnosu na trenutno izbijanje gripe mogu se naći na sharing.govdelivery.com

Više informacija o gripi A H1N1 je dostupno na web stranici Centra za kontrolu bolesti (CDC)

Više informacija o dojenju tokom hitnih slučajeva može se naći na web stranici Komiteta za dojenje SAD-a (USBC)
Tekst prevela: Mirna Kajgana