Zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH
administrator
Autor Amer Zeherović, dipl.el.ing   
četvrtak, 04 Septembar 2008 05:33
  Regija Broj službenih novina
1 Unsko-sanski kanton Zakon o osnovnom i srednjem općem odgoju i obrazovanju ("Službene novine Unsko-sanskog kantona" br. 5/04)
2 Posavski kanton Zakon o osnovnom školstvu, Zakon o srednjem školstvu ("Narodne novine Županije Posavske" br. 3/04)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine Županije Posavske" br. 4/04)
3 Tuzlanski kanton Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o srednjem obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 6/04)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Tuzlanskog kantona" br. 7/05)
4 Zeničko-dobojski kanton Zakon o osnovnoj školi, Zakon o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" br. 5/04.)
5 Bosansko-podrinjski kanton Goražde Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o srednjoj školi ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" br. 5/04)
6 Srednjobosanski kanton Zakon o osnovnoj školi, Zakon o srednjoj školi ("Službene novine Srednjobosanskog kantona" br. 11/01)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Srednjobosanskog kantona" br. 17/04)
7 Hercegovačko-neretvanski kanton Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona" br. 5/00)
Zakon o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona" br. 8/00)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine Hercegovačkoneretvanskog kantona" br. 4/04, 5/04)
8 Zapadnohercegovački kanton Zakon o osnovnom školstvu, Zakon o srednjem školstvu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" br. 6/04)
Zakon o izmjenama Zakona o osnovnom školstvu, Zakon o izmjenama Zakona o srednjem školstvu (Odluka nametnuta od strane OHRa 7. jula 2004. godine)
9 Kanton Sarajevo Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakon o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 10/04)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 21/06)
10 Kanton 10 Zakon o osnovnom školstvu, Zakon o srednjem školstvu ("Službene novine Kantona 10" br. 12/04)
11 Republika Srpska Zakon o osnovnoj školi, Zakon o srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 38/04)
Ispravka Zakona o osnovnoj školi, Ispravka Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 62/04)
12 Brčko Distrikt BiH Zakon o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH" br. 9/01)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju u osnovnim i srednjim školama Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH" br. 28/03, 29/04)
13 Bosna i Hercegovina Okvirni Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" br.18/03)
 

Nedavno uključeni

Aktivne grupe

No active groups.

Nadolazeći rođendani

  • Dinna je rodendan za 1 dan (31)
  • Zana77 je rodendan za 3 dana (39)