Prava djece sa posebnim potrebama
administrator
Autor Lana Zeherović   
četvrtak, 04 Septembar 2008 06:42
Čovječanstvo duguje djeci najbolje što ima. Rečenica kojom počinje povelja o pravima djeteta. U istoj povelji se navodi i da: "Roditelji imaju pravo na podatke o svim programima za učenike s posebnim potrebama".

Ipak sve ovo ostaje samo mrtvo slovo na papiru ukoliko vam način ostvarivanja vaših prava i institucije koje su vam dužne omogućiti da ta prava ostvarite, nisu dostupne.

U nastavku teksta nalaze se informacije vezano za prava o obrazovanju, kome i za što se trebate obratiti, zakonska regulativa iz koje obaveza držanih službi proizilazi i tekst zakona o pravu na informacije kao osnovno pravo svakog građanina.

U Bosni i Hercegovini ne postoji sveobuhvatna strategija koja bi osigurala odgovarajuću zaštitu za djecu bez roditeljskog staranja, djecu u institucijama, djecu sa posebnim potrebama kao i onu djecu za koje postoji potreba za kratkoročnim utočištem (sheltering). Sistem dječje zaštite se suviše oslanja na institucionalnu zaštitu. Pravni okvir nije jedinstven i postoji veliki nesklad između onog što je zakonom propisano i onog što se u realnosti osigura. Prema Izvješću o ljudskim pravima u BiH iz 2006. godine (Helsinški komitet) preko 60 % stanovništva u BiH nema obvezno zdravstveno osiguranje što se odnosi i na djecu, posebno predškolskog uzrasta. Također na lokalnom nivou ne postoji evidencija porodica koje su u stanju socijalnih potreba. Djeca, posebno u manjim lokalnim sredinama, zajedno sa svojim roditeljima, ako žele da koriste socijalni vid zaštite, trebaju se prijaviti nadležnim službama i proći izuzetno komplicirane procedure. Ove procedure su poseban problem za djecu sa posebnim potrebama jer je propisima naloženo da se mora putem komisija za kategorizaciju utvrditi svake godine stepen invalidnosti, pa tek onda donijeti odluka o visini socijalne pomoći. Pored nepovoljnog socijalnog statusa ne postoji ustanova koja bi se isključivo bavila medicinskim tretmanom djece s posebnim potrebama. Djeca su nakon određene kategorizacije prepuštena brizi roditelja koji najčešće zbog loše socijalno ekonomske situacije te nedovoljne edukacije o samom problemu nisu u mogućnosti redovito raditi vježbe i provodite adekvatno vrijeme neophodno za njihov brži oporavak. UNICEF-ovo istraživanje potvrdilo je i da siromaštvo i posebne potrebe, često idu pod ruku jedno s drugim, pojačavajući se međusobno. Obično su porodice u kojima žive djeca sa posebnim potrebama siromašnije od ostalih. Zbog toga su poteškoće koje ova djeca imaju često kasno dijagnosticirane, kad već postane prekasno za tretman, tako da ostaju doživotno. Nedostatak podrške od strane države i ograničen pristup službama zaštite i njege za djecu s posebnim potrebama, često tjera roditelje da rješenje nađu tako što smjeste svoju djecu u institucije.

Zakonski okviri iz kojih proizilaze prava djece sa posebnim potrebama

Prava djece s posebnim potrebama regulirana su brojnim međunarodnim dokumentima, među kojima je: - "Konvencija o pravima djeteta", koja u članu 23. navodi:
Države-potpisnice priznaju da mentalno ili fizički onesposobljeno dijete treba da uživa pun i pristojan život, uvjetima koji osiguravaju dostojanstvo, potiču samopouzdanje i olakšavaju aktivno dječije učešće u zajednici.

Zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH koji se tiču djece sa posebnim potrebama

U sklopu, do sada donijetih Zakona, o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH nalaze se i članovi koji se tiču djece sa posebnim potrebama. Udruženje "DjeCa" pokušava da istraži koji su to zakoni. Slijedi spisak i izvor u kojem se nalazi tekst pomenutog Zakona:
  • Okvirni zakon o osnovnoj i srednjoj školi ("Sl. glasnik BiH", br. 18/03),
  • Zakon o osnovnom i srednjem općem odgoju i obrazovanju  ("Službene novine Unsko­sanskog kantona" br. 5/04),
  • Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo" 10/04)

Prava djece koja proizilaze iz pomenutih zakonskih okvira

Prijevoz djece

Djeca sa posebnim potrebama imaju pravo na besplatan prijevoz od kuće do škole i natrag ukoliko nisu u mogućnosti sama doći do nje. Ovo pravo proizilazi iz sljedećeg Zakona:

Kanton Sarajevo:
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju, ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 10/04), član 69. Ovim članom zakona regulisano je da su OPŠTINE stanovanja DUŽNE da obezbjede prevoz ili novčana sredstva za prevoz djece sa posebnim potrebama.

Što se tiče ostalih opština/općina u BiH, udruženje je poslalo zahtjev za pristup informacijama i u skladu sa tim još uvijek čekamo odgovore, koji će biti postavljeni po primitku.

Centar Vladimir Nazor, Sarajevo

U ovoj ustanovi možete pronaći sljedeće: Više detalja možete pronaći na njihovoj web stranici www.vladimirnazor.edu.ba, ili na broju telefona 033/64-13-54. Gore navedeni podaci su dobiveni od ljubaznog osoblja navedenog centra.

Centar za fizikalnu terapiju i Trauma centar pri Kruhu Svetog Ante, Sarajevo

Početkom 2004.g. Kruh Svetog Ante uz pomoć sredstava Europske Zajednice (Komisija za BiH) opremio i otvorio je Centar za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju. Zahvaljujući tim sredstvima, Centar je mogao godinu dana pružati besplatne usluge za pacijente slabog imovinskog stanja sa područja Županijaa Sarajevo. Nakon završetka financiranja od strane Europske Zajednice, Centar se financira različitim donacijama.

Djeca s posebnim potrebama prije svega su djeca.  Ona imaju potrebu biti željena,prihvaćena i voljena. I oni imaju pravo na to.

Svaki razvojni put djeteta s posebnim potrebama počinje od samih roditelja. Koliko će se oni zalagati toliko će i njihovo dijete napredovati, naravno u granicama mogućnosti. Ipak velikim djelom stvaranje povoljnih ili barem prihvatljivih uslova za život mališana sa posebnim potrebama ovisi i društvu ali i svim pojedincima. Stoga, mi želimo zajedno sa roditeljima graditi njihovo malo dječije carstvo.

 

Nedavno uključeni

Aktivne grupe

No active groups.

Nadolazeći rođendani

  • Zana77 je rodendan danas (39)
  • Magazin je rodendan za 8 dana (38)
  • ivana rog je rodendan za 8 dana (917)
  • ema je rodendan za 10 dana (34)