Porod forcepsom

forcepsDavne 1598. godine britanski hirurg Piter Čemberlen stariji dizajnirao je prvi par forceps klješta. Ova kliješta Čemberlen je koristio da bebama olakša izlazak iz porođajnog kanala u slučajevima kada je težak porod mogao ugroziti život majke ili djeteta. Umjesto da objavi svoj izum u časopisu za ljekare, kako je do tad bila praksa, on je izum čuvao kao najveću tajnu koja se nastavila prenositi samo u generacijama ljekara iz njegove porodice i njihovim pacijentkinjama od koje su mnoge bile kraljevske krvi. Da sredinom 19. stoljeća nije pronađena kutija sa instrumentima skrivena ispod poda porodične kuće, njegova upotreba je mogla završiti kad i karijera posljednjeg doktora Čembrlena.

Upotreba forcesps hvataljki danas

Danas, vlada mišljenje da je forceps trebao nestati zajedno sa njegovim izumiteljom, što nije korektna konstatacija. Naime, prije nego što je carski rez postao rutinska i sigurna operacija, upravo je forceps bio jedina šansa za bebe zastale u porođajnom kanalu.
Ipak, sa druge strane povremeno je nanošena i ozbiljna šteta novorođenčadi upotrebom forcepsa, što je, ipak, relativno mala cijena u odnosu na mnoge spašene živote.
Forceps može biti visoki, srednji i izlazni. Visoki forceps, gdje se sa kliještima zalazi duboko u karlicu materice je u potpunosti izbačen iz primjene, te zamijenjen carskim rezom, dok prema stavu većine ginekologa i akušera, izlazni i srednji forceps još uvijek imaju svoje mjesto i primjenu. Takav porođaj prema nekim podacima ne predstavlja veći rizik za majku od carskog reza, pod uslovom da ga vodi ginekolog akušer, iskusan u upotrebi forcepsa, ali je općeprihvaćeno da bi se ista trebala poduzeti u slučaju opasnosti za majku ili fetus, a koja se može otkloniti hitrim porodom.
Forceps se koristi prilikom vaginalnog poroda za prihvaćanje glave fetusa kako bi se fetus izvadilo ili rotiralo tako da isti dođe u poziciju pogodnu za porod.
Ukoliko je hitri porod poželjan kako bi se smanjio materinski stres, posebice ako je žena srčani bolesnik, pati od akutnog plućnog edema, ili je u određenom neurološkom stanju ili ukoliko iznemoglost ili produžena druga faza poroda ugrožava uspješan vaginalni porod indikacije su od strane majke za upotrebu forcepsa.
Indikacije fetusa na osnovu kojih se upotrebljava hvataljka uključuju ispadanje pupčane vrpce, prerano odvajanje placente (abruptio placentae), i osobito abnormalni otkucaji srca fetusa.
Važno je da određeni dio glave fetusa viri iz cerviksa kako bi ova tehnika bila sigurna za majku i fetus. Posebna se briga mora povesti kako bi se izbjegla oštećenja materinskog tkiva i uzrokovanje deformacija kod fetusa.
Ručna rotacija se može koristiti umjesto hvataljke kada je glava fetusa u abnormalnom položaju koji otežava ili porod čini nemogućim. Prilikom poduzimanja ove procedure, akušer uvlači ruku u rodnicu i zaokreće glavu fetusa u povoljniji položaj.

Vakum ekstraktor

vakumVakuum ekstraktor predstavlja alternativu za izlazni forceps uz pomoć plastične ili metalne kape vakuum pumpe. Vakuum ekstrakcija je relativno popularna metoda u zemljama Evrope. Vakuum ekstraktor nalik je uređaju s kapicom koje se putem usisa pričvrsti za skalp fetusa i koristi se kao alternativa porodu uz pomoć forcepsa. Ova se tehnika više koristi u Evropi nego u Sjedinjenim Američkim Državama.
Cervikalna i vaginalna trauma javlja se kod žena prilikom ove procedure, ali je manje ozbiljna i ne tako učestala u odnosu na onu izazvanu porodom s hvataljkom, što daje prednost porodu s vakuum ekstraktorom u odnosu na onaj s hvataljkom. Moguće fetalne komplikacije uključuju oštećenje skalpa i intrakranijalno krvarenje.