Vaginalni porod

Normalan porođaj podrazumjeva fiziološka zbivanja kojim se završava rađanje zrelog ploda,posteljice i plodnih ovojaka.U porođajnom procesu učestvuju tri glavna faktora i utiču na njegov tok.
Porođajni objekt
porođajni putevi
porođajne snage

Porođajni objekt predstavljaju plod,posteljica,plodovi ovojci i amnionska rečnost.
Porođajne puteve predstavlja porođajni kanal kojim prolaze plod i posteljica
Porođajne snage mogu biti prirodne i vještačke koje primjenjuje akušer.
Prirodne porođajne snage su naponi i materične kontrakcije.
U toku poroda porodilja prolazi kroz četiri porođajna doba

.maxresdefault


I porođajno doba
Ovo doba predstavlja fazu kada dolazi do skraćivanja grlića i dilatacije ušća materice.Ovo doba traje najduže a završava se kompletnom dilatacijom ušća materice.Proces počinje sa prvim kontrakcijama.Doba širenja kod prvorotki traje 12-14 sati a kod višerotki 6-9 sati.U prvoj fazi ovog porođajnog doba trudovi obično nisu jaki i mogu se predisati pravilnom tehnikom disanja.
Tokom sredine prvog porođajnog doba grlić se brže širi i skraćuje što se još naziva i aktivni dio prvog porođajnog doba.Trudovi se javljaju češće na oko 3-5 minuta i traju oko 60 sekundi.
Poslednji dio prvog porođajnog doba predstavlja kompletno širenje grlića i spuštanje ploda niz porođajni kanal. Ovaj dio traje kratko (od 30 minuta do 2 sata) ali je veoma jakog intenziteta. Grlić se širi na 10 cm, a porodilja ima nagon da jako gura jer se i plod polako spušta. Završni dio prvog porođajnog doba i početak drugog porođajnog doba naziva se još i tranzicijom, (faza tranzicije) ili prijelazna faza. Zbog intenziteta osjećaja porodilje, od izuzetne važnosti je da porodilja pored sebe ima podršku: supruga, ili doulu, da bi je lakše i bezbolnije prevazišla.
II porođajno doba
Ovo je doba istiskivanja ploda,koje počinje potpunom dilatacijom grlića i pojavom napona.Kod prvorotki ovo doba traje 45-120 minuta ,a kod višerotki 15-45 minuta.Veoma je bitno da se svaki napon iskoristi kako bi se plod što kraće zadržao u ovoj fazi.Naponi su veoma jaki,javljaju se često,svakih 1-2 minuta i traju oko 60 sekundi.
Pri kraju drugog porođajnog doba babica ili doktor odlučuju da li će raditi epiziotomiju-presjecanje međice kako bi omogućili lakši izlazak bebe i spriječili veće pucanje međice.
III porođajno doba
Ovo porođajno doba traje najkraće između 10-30 minuta i predstavlja izlazak posteljice.Kontrakcije se ponovo javljaju ali su manjeg intenziteta i kraće traju.Po izlasku posteljice doktor vrši pregled kako bi utvrdio da li je izašla u cijelosti.Potom pregleda porodilju i ušiva rasjepe ukoliko je došlo do njih.
IV porođajno doba
Ovo porođajno doba ne predstavlja fazu poroda već se u njemu prati stanje porodilje do 2 sata nakon poroda kako bi se spriječile eventualne komplikacije u vidu krvarenja i slično.