Vezivanje u trudnoći

Veliki broj trudnica izbjegavaju vezivanje u toku prevoza u strahu od povrede nerođenog djeteta, što je velika greška. Trudnice se moraju vezivati kao i ostali putnici, da bi izbjegle teške povrede ili smrt u slučaju sudara ali je neophodno sa koriste isključivo pojas sa tri tačke uporišta.Veoma je važno pravilno vezivanje trudnica kako zbog njene tako i zbog sigurnosti djeteta. Naime, ako do sudara dođe, pojas će spriječiti ispadanje iz automobila, a gornji dio pojasa će smanjiti pritisak na dijete u materici.
Pravilno vezivanje trudnica podrazumjeva da donji dio pojasa prelazi preko zdjelice, dakle nisko ispod trbuha, dok gornji dio treba da prolazi između grudi i sa strane trbuha. Pojas nipošto ne smije prelaziti preko trbuha, niti se smije vezivati iznad trbuha. Također, kao i za sve ostale putnike važi pravilo da gornji dio pojasa ne smije stavljati iza leđa ili ispod ruke.
Ukoliko automobil ima zračne jastuke njih ne treba deakvitirati, ali zbog sigurnosti djeteta u utrobi majke potrebno je sjedište gurnuti unazad što je moguće više i naslon sjedišta oboriti unazad da bi se omogućio pravilan razmak od minimalno 25 cm od prsne kosti i prve prepreke ispred putnika.
Vrlo često zbog zabluda buduće majke nesvjesno u najboljoj namjeri izlože opasnosti svoje nerođeno dijete. Ne vezivanjem pojasa, majka ne ugrožava samo svoj već i život za nju najdragocjenijeg bića, svog djeteta.