Autosjedalice grupe I

Nakon što dijete preraste autosjedalicu za novorođenče (0/0+) što je otprilike sa godinom dana starosti, vrijeme je za prelazak u narednu grupu-grupu I autosjedalica. Unatoč tome što je općepoznata činjenica da je vožnja kontra smjera vožnje najsigurniji način prevoza djece, kod nas, na žalost, nije moguće kupiti autosjedalicu grupe I koja se okreće kontra smjera vožnje. Da bi dijete moglo preći u grupu I autosjedalica, najmanje dva uvjeta miraju biti zadovoljenja:

  • da je dijete dosegnulo minimalno 9 kg težine
  • i da može samostalno ustati na svoje noge uz pridržavanje za komad namještaja.

Ukoliko ova dva uvjeta nisu zadovoljena, dijete ne bi trebalo prebacivati u grupu I jer to znači da dijetetovo tijelo još uvijek nije dovoljno razvijeno da bi podnijelo sile kočenja ili sile udesa.
Ove autosjedalice u sebi imaju integrisane pojaseve kojima se dijete u autosjedalici vezuje. Na tržištu se mogu pronaći i autosjedalice koje su kombinovane sjedalice grupe I/II i koje nemaju integrisane pojaseve autosjedalice već se i dijete čija je težina raspona od 9 do 15 kg vezuje automobilskim pojasom što ni u kom slučaju nije preporučljivo jer još uvijek nije dovoljno visoko niti teško za vezivanje samo automobilskim pojasom.
Vezivanje djeteta automobilskim pojasom na nepravilan način, kada dijete nije dovoljno visoko i/ili teško za vezivanje automobilskim pojasom, može prouzročiti ozljede djeteta pojasom ili čak i izlijetanja iz sjedalice u slučaju udesa.
Integrisani pojasevi autosjedalice grupe I imaju pet uporišnih tački: iznad ramena dvije, pored bokova dvije i jedna između nogu, i ovakva autosjedalica bi ukoliko je u skladu sa Regulativom trebala da zaštiti dijete u slučaju udesa.
Statistike pokazuju da autosjedalica grupe I ima nešto manji stepen sigurnosti u odnosu na grupu 0/0+, pravilna upotreba autosjedalica smanjuje rizik pogibije male djece u automobilu za 54%.1 ali to je u svakom slučaju i dalje visok procenat uspješnosti, u odnosu na alternativu.
Djete je iz grupe I spremno izaći kada sjedalicu preraste po težini:
propisana maksimalna težina za autosjedalice grupe I je 18kg
ili/i propisanoj visini što znači da mu je sredina ušiju u ravni sa vrhom autosjedalice, ili da nema više ni jednog utora za integrisane pojaseve autosjedalice da budu iznad ramena ili u ravni sa njima.

Važan izuzetak čine visoka djeca koja visinom prerastu autosjedalicu visinom, a ne dosegnu minimalno propisanu težinu od 15 kg koja je neophodna da bi djete moglo preći u narednu grupu sjedalica. U tom slučaju je neophodno djetetu kupiti sjedalicu koja ima viši naslon grupe I dok djete ne dostigne propisanu minimalnu visinu.

Također pogledajte

 

Reference

  1. WHO-world report on road traffic injury prevention, page 92, podaci preuzeti uz dozvolu autora od Traffic safety facts 2002: children. Washinfton, DC, National Highway Traffic safety Administration. 2002 -DOT HS-809-607